تبلیغات
اینجا لیان آباد ! - ثروتمندترین عضو شورای شهر

ثروتمندترین عضو شورای شهر

 

نوشته شده توسط:محسن

فاطمه دانشور یکی دیگر از «ترین» های این دوره شورای شهر است که عضویت اتاق بازرگانی و مدیریت یک شرکت بازرگانی و یک موسسه خیریه را در

رزومه‌اش دارد.

او که یکی از ثروتمندترین زنان کشور به حساب می آید، دکترای مدیریت رفاه اجتماعی اش را از امریکا گرفته. دانشور در رزومه تبلیغاتی اش برای انتخابات

شورای شهر نوشته بود: «از تجربیات شخصی اش کار گذاشتن دینامیت در کوه سنگ معدن و انفجار آن است.