تبلیغات
اینجا لیان آباد ! - لباس عجیب خواننده معروف در شام آشتی کنان

لباس عجیب خواننده معروف در شام آشتی کنان

 

نوشته شده توسط:محسن

جاستین بیبر در شام آشتی کنان با سلنا گومز با پوششی عجیب ظاهر شد.این دو مدتی بود که با هم رابطه ای نداشتند و حتی برخی از رسانه ها از جدایی بیبر و سلنا مطالبی را نوشته بودند.