تبلیغات
اینجا لیان آباد ! - سایه ها و خلق اشکال منحصر به فرد

سایه ها و خلق اشکال منحصر به فرد

 

نوشته شده توسط:محسن

هنر منحصر به فرد سایه اولین بار توسط هنرمندان بریتانیایی ، Tim Noble و Sue Webster خلق شد.

نور طرح ریزی شده از طریق انبوهی از زباله و اشیاء تصادفی سبب ایجاد سایه کامل از انسان و حیوانات مختلف می شود .

سایه ها و خلق اشکال منحصر به فرد/تصویری

سایه ها و خلق اشکال منحصر به فرد/تصویری

سایه ها و خلق اشکال منحصر به فرد/تصویری

سایه ها و خلق اشکال منحصر به فرد/تصویری

سایه ها و خلق اشکال منحصر به فرد/تصویری

سایه ها و خلق اشکال منحصر به فرد/تصویری

سایه ها و خلق اشکال منحصر به فرد/تصویری

سایه ها و خلق اشکال منحصر به فرد/تصویری

سایه ها و خلق اشکال منحصر به فرد/تصویری

سایه ها و خلق اشکال منحصر به فرد/تصویری