تبلیغات
اینجا لیان آباد ! - وقتی برای خلبان شدن باید تست بوی زیر بغل داد!!!

وقتی برای خلبان شدن باید تست بوی زیر بغل داد!!!

 

نوشته شده توسط:محسن

هواپیمایی Hainan Airlines ، چهارمین شرکت هواپیمای چین، جنجالی به راه انداخته است زیرا معلوم شده یکی از از شرایط استخدام خلبان آن است که آنان به هیچ وجه نباید بو بدهند. برای همین در موقع تست متقاضایان خلبانی زیر بغل آنان توسط کارمندان شرکت بو میشوند.

تست بوی زیر بغل برای خلبان شدن

تست بوی زیر بغل برای خلبان شدن

تست بوی زیر بغل برای خلبان شدن