تبلیغات
اینجا لیان آباد ! - عروسی یک ارتشبد دوران پهلوی

عروسی یک ارتشبد دوران پهلوی

 

نوشته شده توسط:محسن

سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی با انتشار عکس زیر ، در توضیح آن نوشت که عکس مربوط است به ازذواج دوم ارتشبد غلامعلی اویسی.

اویسی فرماندار نظامی تهران در واپسین روزهای رژیم پهلوی بود که دستش به خون های بسیاری آلوده شد. وی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از کشور

گریخت و با پولهای کلانی که با خود برده بود تا چندسال در مرزهای غربی ایران به توطئه علیه جمهوری اسلامی مشغول بود.

.