تبلیغات
اینجا لیان آباد ! - تفاوت جالب زن ایرانی قدیم با زن ایرانی جدید (آخر طنز)

تفاوت جالب زن ایرانی قدیم با زن ایرانی جدید (آخر طنز)

 

نوشته شده توسط:محسن


www.parsnaz.ir - تفاوت جالب زن ایرانی قدیم با زن ایرانی جدید (آخر طنز) 

این مطلب فقط جنبه طنزگونه دارد ، ولاغیر !  لطفا به خانوما بر نخوره !


صبح ساعت ۵

زن ایرانی قدیم : به آهستگی از خواب بیدار می‌شود. نماز میخواند و سپس به لانه مرغها میرود تا تخم مرغها را جمع کند


زن ایرانی جدید : مثل خرچنگ به رختخواب چسبیده و خر و پف میکند..


صبح ساعت ۶

زن ایرانی قدیم : شیر گاو را دوشیده است ، چای را دم کرده است ، سفره صبحانه را با عشق و علاقه انداخته و با مهربانی مشغول  بیدار کردن آقای شوهر است.


زن ایرانی جدید : باز هم خوابیده است

 

صبح ساعت ۷

زن ایرانی قدیم : مشغول مشایعت آقای شوهر است که از در خانه بیرون میرود و هزار تا دعا و صلوات برای سلامتی شوهر کرده و پشت سرش به او فوت میکند.


زن ایرانی جدید : هنوز خوابیده است.

 

صبح ساعت ۱۱

زن ایرانی قدیم : مشغول رسیدگی به بچه ها و پاک کردن لپه برای درست کردن ناهار است.


زن ایرانی جدید : تازه چشمانش را با هزار تا ناز و عشوه باز کرده و با دست در حال بررسی جوش های روی کمرش است


ظهر ساعت ۱۲

زن ایرانی قدیم : مشغول مزه کردن پلو به جهت تنظیم نمک آن است.


زن ایرانی جدید : در حال آرایش کردن با همسایه طبقه بالا در مورد انواع پازیشن های جدید جهت چیز صحبت می‌کند

 
ظهر ساعت ۱۳

زن ایرانی قدیم : در حال شستن جوراب و لباس‌های آقای خانه درون تشت وسط حیاط خلوت میباشد.


زن ایرانی جدید : در حال روشن کردن ماشین لباسشویی ، ماشین ظرفشویی و البته غرغر کردن است…


ظهر ساعت ۱۴

زن ایرانی قدیم : در حال مالیدن پای آقای شوهر که برای خوردن ناهار به خانه آمده است میباشد. جهت حض جمیل بردن آقای شوهر ، دامن گل گلی خود را پوشیده است.


زن ایرانی جدید : در حال انداختن یک غذای آماده درون مایکروفر بوده و در همان حال در حال تماشای FashionTV می‌باشد.


ظهر ساعت ۱۵

زن ایرانی قدیم : در حال جارو کردن حیاط خانه و تمیز کردن لانه مرغها و بردن علوفه برای گاوشان می‌باشد.


زن ایرانی جدید : با یکی از دوستانش به پاساژ صدف برای خرید رفته است.


عصر ساعت ۱۶

زن ایرانی قدیم : مشغول شستن پاهای کودکشان است که به دلیل دویدن در کوچه خونی شده است.


زن ایرانی جدید : در حال پرو کردن لباس‌های خریداری شده است. در همان حال هم نیم نگاهی هم به شکم خود دارد که جدیداً چاقی را فریاد می‌کشد.


عصر ساعت ۱۷

زن ایرانی قدیم : دم در خانه ایستاده است تا آقای شوهر بیاید.


زن ایرانی جدید : در لابی نشسته است تا با آقای شوهر به خرید برود.


عصر ساعت ۱۸

زن ایرانی قدیم : برای شوهر خود چای آورده و مانند یک خانم کنار شوهرش در حال صحبت با او است.


زن ایرانی جدید : از این مغازه به آن مغازه شوهر بیچاره خود را می‌برد.

 
شب ساعت ۱۹

زن ایرانی قدیم : سفره شام را انداخته و شوهر را برای خوردن شام دعوت میکند.


زن ایرانی جدید : هنوز در حال خرید است.


شب ساعت ۲۰

زن ایرانی قدیم : در حال شستن ظروف شام ، کنار حوض خانه است.
 

زن ایرانی جدید : کماکان در حال خرید است.


شب ساعت ۲۱

زن ایرانی قدیم : در حال چاق نمودن قلیان آقای همسر میباشد.


زن ایرانی جدید : در رستوران ، پیتزا میل می‌فرمایند.


شب ساعت ۲۲

زن ایرانی قدیم : رختخواب ها را پهن کرده است برای خوابیدن . در حال ریختن گل سرخ روی متکای آقای خانه است تا خوش بو شود.


زن ایرانی جدید : در حال غرغر کردن بر سر وضعیت ترافیک است.